Privacy

Cocovite-Lodewijckx nv , Eindhoutseweg 32, 2431 Veerle-Laakdal, België, (hierna “Cocovite-Lodewijckx nv” genoemd) is de ontwerper van www.gepasteuriseerdei.be (“de Website”). Op deze Website verneemt u meer over Cocovite-Lodewijckx nv en over de producten en diensten die we aanbieden. Cocovite-Lodewijckx nv is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. Cocovite-Lodewijckx nv verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften. Door het gebruik van de website www.gepasteuriseerdei.be en alle andere websites en diensten van Cocovite-Lodewijckx nv, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze Privacy verklaring.

Waarvoor gebruikt Cocovite-Lodewijckx nv uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.

Welke gegevens gebruikt Cocovite-Lodewijckx nv?

Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Cocovite-Lodewijckx nv de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel Cocovite-Lodewijckx nv heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld. De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Cocovite-Lodewijckx nv.

Maakt Cocovite-Lodewijckx nv uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan Cocovite-Lodewijckx nv voorgelegd, onthuld of overgemaakt.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Cocovite-Lodewijckx nv slaat de gegevens op op servers, die in Gent, België, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Cocovite-Lodewijckx nv toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Cocovite-Lodewijckx nv?

Cocovite-Lodewijckx nv heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

  • U bent niet verplicht Cocovite-Lodewijckx nv de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Cocovite-Lodewijckx nv geen gevolg geven aan uw aanvraag.
  • U hebt het recht te vragen dat Cocovite-Lodewijckx nv u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn.
  • U mag Cocovite-Lodewijckx nv ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend.
  • Cocovite-Lodewijckx nv verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken.
  • U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken.
  • Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Cocovite-Lodewijckx nv uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wij kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. of op het volgende adres: Lodewijckx nv , Eindhoutseweg 32, 2431 Veerle-Laakdal, België

Cocovite-Lodewijckx nv verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Cocovite-Lodewijckx nv deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen. Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Cocovite-Lodewijckx nv uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.

 

Terug naar het aanvraagforumier